Kwetsbaar

Zou jij tijdens het kwetsbaren-uurtje boodschappen doen? Mijn antwoord is helaas niet zo braaf als je van mij zou denken…

Voorraad

Hoe een rottig weekend me deed besluiten om een week lang (bijna) geen boodschappen te doen.

Pakezel

Sint is weer vertrokken op zijn pakjespaard, maar in huize Sies gaat het feest gewoon nog even door. Hoogste tijd om op mijn pakezel te stappen. Of er tóch maar naast te lopen…