Pauze

Waarom staat er in de ARBO-wetten voor thuisblijfmoeders eigenlijk niets over pauzetijden?